Cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov

Zameraní sme na lyžovačky v zahraničí, kde vám pravdepodobne neplatí štandardné poistenie. Kým na Slovensku ti v prípade úrazu v horách postačí verejné zdravotné poistenie, v zahraničí sa na Európsky preukaz zdravotného poistenia nespoliehaj. Nehoda alebo úraz na horách v zahraničí ťa môže stať veľa peniazi (vid. dole). 

2 druhy poistenia: Freeride or not

Doležite je pri výbere horského poistenia skontrolovať, či kryje lyžovanie mimo zjazdoviek. Náklady na technickú pomoc sú v prípade nehody mimo zjazdoviek oveľa vyššie a preto je vysoká aj cena poistenia. Aby zbytočne nedoplácali lyžiari, ktorí neplánujú sa vybrať na freeride, dali sme do ponuky 2 rôzne poistenia:

  • Uniqa Komfort balík: 29€/zájazd alebo 3€/deň v prípade individuálneho balíka. Poistenie kryje všetko vrátane STORNO poistenia. Z poistenia je vylúčený Skitouring (freeride) bez horského vodcu.
  • Union A1 Sport: 36€/zájazd alebo 7€/deň v prípade individuálneho balíka. Poistenie kryje všetko vrátane STORNO poistenia. Poistenie zahrňa freeride.

Poistenie storna zájazdu

Okrem liečebných nákladov, poistenie ktoré ponúkame kryje storno zájazdu (ak sa nemožes dostaviť na zájazd kvôli dobrému dôvodu). Poisťovňa ti vráti peniaze za objednané služby (v prípade zájazdu ale aj individuálneho balíka) mínus spoluúčasť (15-20% ceny).

S Uniqa poistením, zájazdy sú kryte aj v prípade, že ochorieš na Covid (to znamená, že ak klient pred vycestovaním bol infikovaný ako Covid pozitívny, tak je to akceptované ako dôvod pre storno zájazdu resp. služieb cestovného ruchu).

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie kryje zodpovednosť za škodu (pochop ak niekoho iného zrámuješ na zjazdovke). Pozor, ak máte kvalitné poistenie zodpovednosti v poistení nehnuteľnosti a domácnosti, s dostatočným poistným krytím a územnou platnosťou v Európe, netreba si dopoisťovať zodpovednosť v rámci cestovného poistenia.

Covid-19 poistenie

Vo všetkých poistných balíkoch, v krytí liečebných nákladov je kryté aj Covid ochorenie, to znamená, že ak bude klient počas pobytu v zahraničí Covid pozitívny, tak náklady na ambulantné ošetrenie prípadne hospitalizáciu v nemocnici má kryté v liečebných nákladoch.

Náklady na záchranu v lyžiarskom stredisku vo Francúzsku:

  • záchrana v spodnej časti zjazdoviek: medzi 35 a 50 €;
  • záchrana pri lyžiarskych vlekoch: od 100 do 250 €;
  • záchrana v odľahlých oblastiach: od 340 do 400 EUR;
  • mimo zjazdovky alebo na uzavretých zjazdovkách: medzi 650 a 800 €;
  • zásah vrtuľníka: 1 800 až 3 500 € za hodinu