PAPY Team

PArty alPY a.k.a. PAPY team !

Francúzsko je naše ihrisko. Niekoľko rokov organizujeme zájazdy a sprievody pre Slovákov v Paríži i poznávacie zájazdy ušité na mieru hlavne pre frankofónnu klientelu na Slovensku.